Imenovanje in uporaba kondenzatorjev

Imenovanje in uporaba kondenzatorjev
Imenovanje in uporaba kondenzatorjev
Anonim

Uporaba kondenzatorjev v tehnologiji je precej obsežna. Skoraj vsako električno ali elektronsko vezje vsebuje te radijske elemente. Težko si je predstavljati napajalnik brez kondenzatorjev. Ti so skupaj z upori in tranzistorji osnova radijskega inženiringa.

Kaj je kondenzator? To je najpreprostejši element z dvema kovinskima ploščama, ločenima z dielektrično snovjo. Načelo delovanja teh naprav temelji na zmožnosti shranjevanja električnega naboja, torej polnjenja in praznjenja ob pravem času.

uporaba kondenzatorjev
uporaba kondenzatorjev

V sodobni elektroniki je uporaba kondenzatorjev zelo široka in vsestranska. Analizirajmo, na katerih področjih tehnologije in za kakšen namen se te naprave uporabljajo:

 1. V televizijski in radijski opremi - za izvedbo nihajnih krogov, pa tudi njihovo blokiranje in uglaševanje. Uporabljajo se tudi za ločevanje vezij različnih frekvenc, v filtrih za usmernike itd.
 2. V radarskih napravah - za ustvarjanje impulzov velike moči.
 3. Btelegrafija in telefonija - za ločevanje tokov enosmernega in izmeničnega toka, tokov različnih frekvenc, izravnalnih kablov, kontaktov za gašenje isker, itd.
 4. V telemehaniki in avtomatizaciji - za namene implementacije senzorjev kapacitivnega principa, ločitve pulzirajočih in enosmernih tokokrogov, dušenja isker kontaktov, v tiratronskih impulznih generatorjih itd.
 5. Na področju štetnih naprav - v posebnih shranjevalnih napravah.
 6. V električni merilni opremi - za pridobivanje vzorcev kapacitivnosti, ustvarjanje spremenljivih kapacitivnosti (laboratorijski spremenljivi kapacitivni instrumenti, kapacitivne revije), ustvarjanje kapacitivnih merilnih naprav, itd.
 7. V laserskih napravah - za ustvarjanje močnih impulzov.
uporaba kondenzatorjev v tehnologiji
uporaba kondenzatorjev v tehnologiji

Uporaba kondenzatorjev v sodobnem elektroenergetskem kompleksu je prav tako precej raznolika:

 • za izboljšanje faktorja moči in tudi za industrijske instalacije;
 • za ustvarjanje vzdolžne kompenzacijske zmogljivosti daljinskih daljnovodov, pa tudi za uravnavanje napetosti distribucijskih omrežij;
 • za izbor kapacitivne energije iz visokonapetostnih daljnovodov in za priključitev posebne zaščitne opreme in komunikacijskih naprav nanje;
 • za zaščito pred prenapetostjo omrežja;
 • za uporabo v generatorjih impulznega toka velike moči, v impulznih napetostnih vezjih;
 • za varjenje z električnim praznjenjem;
 • za zagon kondenzatorskih motorjev in ustvarjanje zahtevanega faznega zamikadodatna navitja motorja;
 • v svetilkah na osnovi fluorescenčnih sijalk;
 • za zatiranje radijskih motenj, ki jih povzročajo električna oprema in električna vozila.
obseg kondenzatorjev
obseg kondenzatorjev

Uporaba kondenzatorjev na neelektrotehničnih področjih industrije in tehnologije je prav tako zelo široka. Tako v kovinski industriji te komponente zagotavljajo nemoteno delovanje visokofrekvenčnih naprav za taljenje in toplotno obdelavo kovin. Uporaba kondenzatorjev v premogovništvu in rudarstvu kovin je omogočila gradnjo transporta na kondenzatorskih električnih lokomotivah. Elektro-eksplozivne naprave uporabljajo elektrohidravlični učinek.

Če povzamemo, recimo, da je obseg kondenzatorjev tako širok, da pokriva vsa področja našega življenja, te smeri ni, kjerkoli se te naprave uporabljajo.

Priporočena: